تأمین قطعات یدکی

در کوره­‌های مهرونیک از اجزاء و قطعات یکسان با کوره­‌های اینداکتوترم استفاده می­‌شود. اجزائی مانند بردهای الکترونیک،خازن‌­ها، تریستورها، دیودها و…

شرکت مهرونیک می­‌تواند تأمین کننده‌ی قطعات اصلی برای دارندگان کوره­‌های القایی اینداکتوترم باشد.