برخی ویژگی های متمایز کننده کوره القایی مهرونیک

اطلاعات تماس
                        اصفهـان - شهرک صـنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر - بلوار برق - پلاک 173
         تلفن : 3_95022081  031  
         فاکس :  95022084  031        
            : وبسایت و ایمیل
            www.mehronic.com
            Info@mehronic.com